SANITACE V POTRAVINÁŘSTVÍ

Čistící a dezinfekční přípravky pro potravinářské provozy a gastro – odkaz www.cormen.cz nebo
přímá specifikace přípravků pro čištění a dezinfekci.
Bezoplachové dezinfekce pro potravinářské provozy a gastro – odkaz www.cormen.cz nebo přímá
specifikace přípravků pro dezinfekci.
Hygiena rukou – odkaz www.cormen.cz, článek
Dezinfekce nožů nahrazující sterilizátory nožů – přípravek a článek (v přípravě).
Příprava sanitačních řádů a plánů
Rychlá detekce přítomnosti mikroorganismů – ppt Biofinder