AUDIT SYSTÉMU DDD

Audit a prevence integrovaného systému proti škůdcům
Podpora dodržování pravidel standardů GFSI a SVHP